Info za javnost

Održana sjednica Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona

zakazana 40. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona

14.07.2017 10:35
Slika
 

U prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona danas je, 14.7.2017. godine, održana sjednica Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona.

Na dnevnom redu sjednice Kolegija je bilo određivanje termina i dnevnog reda naredne redovne sjednice Skupštine, te razmatranje akata dostavljenih u skupštinsku proceduru.

Dogovoreno je da 40. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona bude održana 26.7.2017. godine sa početom u 9,30, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla, a na dnevnom redu bit će razmatrano 8 tačaka dnevnog reda.

Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona, razmatrat će prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o pružanju pravne pomoći, nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima, nekoliko akata analitičko-informativnog karaktera.

Kao redovna praksa Doma naroda Paralamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Skupštini Tuzlanskog kantona dostavljeni su na davanje mišljenja dva nacrta federalnih zakona: Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom i Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje, radi davanja mišljenja Skupštine Tuzlanskog kantona.

0 0