Pozivi

Saziv 27. sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

23.10.2017 08:52
koja će se održati u četvrtak, 26.10.2017. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad, zdravstvo i
socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-519-1/17
Tuzla, 20.10.2017.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
dvadeset sedmu sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 26.10.2017. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i
indikatori zdravlja u 2016. godini
2. Razmatranje Informacije o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe građana u
Tuzlanskom kantonu sa osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi i mogućnost obezbjeđenja krvi kao lijeka za 2016. godinu
3. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, radi
davanja mišljenja Skupštine
Tuzlanskog kantona
4. a) Upoznavanje sa Informacijom JZU Dom zdravlja Gračanica
b) Upoznavanje sa prijedlozima JZU Opća bolnica Dr. „Mustaga Beganović“
Gračanica o poslovnoj saradnji
5. Razmatranje zahtjeva Unije civilnih žrtava rata i porodica žrtava Tuzlanskog kantona (izrada podzakonskih akata i finansiranje Unije)
6. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Mirsad Selimović,v.r.
0 0