Pozivi

Saziv 3. sjednice Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

koja će se održati u petak 27.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

25.12.2019 11:31
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske
slobode Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-553-1/19
Tuzla, 18.12.2019.g.


Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

S A Z I V A

treću sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,
koja će se održati u petak 27.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje sa molbom Udruženja žena Romkinja „Bolja budućnost“ Grada
Tuzla za održavanje zajedničkog sastanka
2. Razmatranje predstavke Mirsade Bajramović – “prigovor na nesavjestan rad,
nekorektno i nepristojno ponašanje policijskog službenika PU Živinice”
3. Tekuća pitanja
Predsjednik
Komisije za pravdu, ljudska prava i
građanske slobode

Vedrana Petrović, v.r.
0 0