Pozivi

Saziv 30. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

31.10.2017 10:58
koja će se održati u petak, 3.11.2017. godine, sa početkom u 15,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-540-1/17
Tuzla, 26.10.2017.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

tridesetu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 3.11.2017. godine, sa početkom u 15,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na rad, zdravstvo i socijalnu politiku
2. Tekuća pitanja



Predsjednik
Komisije za jednakopravnost spolova
Jasmin Rahimić, v.r.
0 0