Pozivi

Saziv 33. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u ponedjeljak, 24.7.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

17.07.2017 08:33
 

Za sjednicu predlaže sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

 

  1. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
  2. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2016. godinu
  3. Razmatranje Informacije o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini i pravcima razvoja obrta
  4. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona
  5. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
  6. Tekuća pitanja

 

  

Predsjednik Komisije

Mehmed Bajrektarević, v.r.

0 0