Pozivi

Saziv 38. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

05.09.2018 09:19
Slika
koja će se održati u četvrtak 6.9.2018. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-432-1/18
Tuzla, 3.9.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

trideset osmu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak 6.9.2018. godine, sa početkom u 13,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje inicijative Komisije za jednakopravnost spolova Gradskog vijeća Tuzla za uvođenje mamografije kao skrining metode na području TK
2. Razmatranje obavijesti i zaključka Kolegija GV Tuzla u vezi sa zaključkom Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine TK od 5.7.2018. godine (pomoć u finansiranju Sigurne kuće)
3. Upoznavanje sa molbom UG “Viva žene” Tuzla za dostavljanje zaključaka sa sjednice Komisije od 5.7.2018. godine (pomoć u finansiranju Sigurne kuće)
4. Tekuća pitanja



Predsjednik
Komisije za jednakopravnost spolova
Jasmin Rahimić, v.r.
0 0