Pozivi

saziv 39. sjednice Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona

 

15.11.2017 14:51
koja će se održati u ponedjeljak 20.11.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za borbu protiv korupcije
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-569-1/17
Tuzla, 15.11.2017.g.Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

trideset devetu sjednicu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 20.11.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prispjelih akata
2. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Asmir Hasić, v.r.
0 0