Pozivi

Saziv 39. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona

 

18.04.2018 12:22
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 23.4.2018. godine sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Skupštine TK


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu,
šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-226-1/18
Tuzla, 17.4.2018.g.


Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

trideset devetu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 23.4.2018. godine sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2017. godine
3. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2017. godinu
4. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vezano za predstavku LD „Podozren“ Devetak
5. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Suad Salibašić, v.r.
0 0