Pozivi

Saziv 4. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u četvrtak 19.12.2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

17.12.2019 08:17
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu,
šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-541-1/19
Tuzla, 13.12.2019.g.


Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

četvrtu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak 19.12.2019. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:


1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša
2. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana za područje Tuzlanskog kantona 2005.-2025.
3. Upoznavanje sa obavijesti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi prijedloga člana Komisije Mirsada Mujića
4. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije

Husein Tokić, v.r.
0 0