Pozivi

Saziv 41. sjednice Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

 

20.12.2017 12:47
koja će se održati u petak, 22.12.2017. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport
i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-637-1/17
Tuzla, 19.12.2017.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četrdeset prvu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 22.12.2017. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu u dijelu koji se
odnosi na obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju
3. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
4. Razmatranje inicijative Adnana Subašića za izmjene i dopune Zakona o osnovnom
odgoju i obrazovanju u pogledu mogućnosti prelaska nastavnika iz škole u školu uključujući cjelovit prostor BiH
5. Razmatranje inicijative Udruženja građana Društvo pedagoga i psihologa TK za
usaglašavanje Pedagoških standarda u dijelu vezanom za normu pedagoga u osnovnim školama sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju
6. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0