Pozivi

Saziv 42. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

20.12.2017 12:48
koja će se održati u utorak, 26.12.2017. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine TKB o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-638-1/17
Tuzla, 19.12.2017.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četrdeset drugu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u utorak, 26.12.2017. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine TK


Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018.
godinu
3. Razmatranje prijedloga Zakona o javno-privatnom partnerstvu
4. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju
5. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove
Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
8. Razmatranje prijedloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izradi
regulacionog plana lokaliteta dijela naselja Brateljevići
9. Razmatranje predstavke Miralema Vršajevića iz Gračanice
10. Tekuća pitanja


Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0