Pozivi

Saziv 44. sjednice Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

18.04.2018 12:47
Slika
koja će se održati u petak, 27.4.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za borbu protiv korupcije
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-237-1/18
Tuzla, 17.4.2018.g.Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

četrdeset četvrtu sjednicu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 27.4.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prispjelih akata
2. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Asmir Hasić, v.r.
0 0