Pozivi

Saziv 46. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

18.04.2018 12:25
Slika
 B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-228-1/18
Tuzla, 17.4.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četrdeset šestu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u ponedjeljak 23.4.2018. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći
D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim
djelatnostima
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju
i obrazovanju
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih
obrazovnih isprava
4. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija
5. Razmatranje anonimne predstavke grupe građana „Kriminalno poslovanje Društva
arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona u 2017. godini“
6. Razmatranje zahtjeva Amre Dedić iz Lukavca u vezi tumačenja odredbi Zakona o
dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica („Sl. novine TK“, broj: 5/12 – prečišćeni tekst, 5/14 i 12/16
7. Razmatranje zahtjeva za autenično tumačenje odredaba Zakona o regulisanju
dospjelih a neuplaćenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK“ broj: 11/14 i 4/18)
8. Tekuća pitanjaPredsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0