Pozivi

Saziv 49. sjednice Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

 

26.07.2018 14:25
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 30.7.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport
i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-388-1/18
Tuzla, 26.7.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

četrdeset devetu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 30.7.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Upoznavanje sa prijedlogom Odluke o dodjeli javnog priznanja „Povelja Tuzlanskog kantona“
2. Upoznavanje sa odgovorom Univerziteta u Tuzli u vezi zahtjeva Udruženja studenata Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Tuzla
3. Tekuća pitanja

Napomena!
Molimo Vas da svoje obaveze podesite tako da zakazanoj sjednici neizostavno prisustvujete. U slučaju da postoji opravdan razlog za nedolazak, molimo Vas da blagovremeno, prije termina za održavanje sjednice, obavijestite sekretara Skupštine.


Predsjednik Midhat Čaušević, v.r.
0 0