Pozivi

Saziv 49. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

18.07.2018 15:24
Slika
koja će se održati u četvrtak 26.7.2018. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine TKB o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-380-1/18
Tuzla, 18.7.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četrdeset devetu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u četvrtak 26.7.2018. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim
službenicima Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje nacrta Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje zahtjeva JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za autentično tumačenje člana 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzla
4. Upoznavanje sa izjašnjenjem Ministarstva finansija u vezi zahtjeva načelnika Općine Čelić kojim se traži tumačenje člana 63. stav (5) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu („Službene novine TK“ broj:19/17)
5. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u vezi upita Službe za inspekcijske poslove Općine Čelić kojim se traži tumačenje odredbi Zakona o komunalnim djelatnostima („Službene novine TK“ broj: 11/05, 7/07, 8/12 i 14/13)
6. Upoznavanje sa izjašnjenjem Ministarstva za kulturu, sport i mlade u vezi predstavke Denisa Memića iz Tuzle
7. Tekuća pitanja


Predsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0