Pozivi

Saziv 50. sjednice Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

 

05.09.2018 10:13
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 10.9.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport
i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-431-1/18
Tuzla, 3.9.2018.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

pedesetu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 10.9.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o radio-televiziji Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje predstavki Azre Avdić iz Tuzle – „nepravilnost, samovolja i bahatost u JU MSŠ Tuzla
5. Razmatranje obavijesti Zane Delić iz Tuzle u vezi sa neprimjenjivanjem Pravilnika o odgoju i obrazovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama u redovnoj osnovnoj školi po raspisanom konkursu od 30.07.2018. godine i kršenju Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
6. Razmatranje prigovora Enise Huskić iz Tuzle u vezi sa nepoštivanjem Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u JU osnovnog i srednjeg obrazovanja na području TK i Pravilnika o odgoju i obrazovanju djece s posebnim obrazovnim potrebama u redovnoj osnovnoj školi po raspisanom konkursu od 30.07.2018. godine
7. Upoznavanje sa izjašnjenjem Ureda premijera FBiH i Porezne uprave FBiH u vezi sa Javnim pozivom građanima FBiH da prijave svoje prihode iz inostranstva ostvarene obavljanjem samostalnih poslova i izvrše uplatu poreza na osnovu ostvarene dobiti retroaktivno za 2015., 2016. i 2017.godinu
8. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0