Pozivi

Saziv 57. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

05.09.2018 10:17
Slika
koja će se održati u utorak, 11.9.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-428-1/18
Tuzla, 3.9.2018. g.

Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18),
S a z i v a

pedeset sedmu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u utorak, 11.9.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

Za sjednicu predlažem sljedeći
D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o radio-televiziji Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
7. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona
u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 11.stav (2) Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 14/09, 3/10, 4/10 i 8/14 )
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka Skupštine Tuzlanskog
kantona u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 5. Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača prema Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzla (“Službene novine Tuzlanskog kantona” br. 10/00 i 1/12)

Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,
Senad Alić
0 0