Pozivi

Saziv četrdeset četvrte sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

22.11.2017 08:58
koja će se održati u četvrtak, 30.11.2017. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-581-1/17
Tuzla, 20.11.2017. g.

Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15),


S a z i v a m

četrdeset četvrtu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u četvrtak, 30.11.2017. godine, sa početkom u 9,30 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Odluke Vlade TK, broj: 02/1-14-24902-2/17 od 14.11.2017. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje Izvještaja o radu Nezavisnog odbora za period januar - juni 2017. godine
6. Razmatranje Informacije o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2016. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period
7. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2016/2017. godini
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić
0 0