Pozivi

Saziv 42. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

18.04.2018 12:15
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 23.4.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kanton

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-227-1/18
Tuzla, 17.4.2018.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije
S A Z I V A
četrdeset drugu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u ponedjeljak 23.4.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim
djelatnostima
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju
3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
4. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
6. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2017. godine
7. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2017. godinu
8. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2017. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o reviziji učinka na temu „Upravljanje tekućom rezervom u javnom sektoru u Federaciji BiH“ za period 2011.-2014. godina i Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u upravljanju tekućom rezervom u Tuzlanskom kantonu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH
10. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Mehmed Bajrektarević, v.r.
0 0