Pozivi

Saziv četrdeset šestu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

10.05.2018 14:16
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 14.5.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport
i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-261-1/18
Tuzla, 10.5.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

četrdeset šestu sjednicu Komisije za obrazovanje, kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 14.5.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Stanje u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona sa posebnim osvrtom na slučajeve:
a) hapšenje (privođenje) profesora Seida Kuralića iz Mješovite srednje škole Kalesija zbog primanja mita
b) zloupotreba/uporeba školskih prostorija u svrhu organizovanja političkih skupova
c) „zloupotreba“ djece/učenika u svrhu promovisanja političkih subjekata za vrijeme nastave (slučaj MSŠ Živinice 8.5.2018. godine)
d) organizovano konzumiranje alkohola u povodu obilježavanja Dana Osnovne škole „Gornja Tuzla“ 25.4.2018. godine
2. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0