Pozivi

Saziv četrdesete sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u srijedu, 26.7.2017. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

17.07.2017 08:36
 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o pružanju pravne pomoći
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za 2016. godinu
4. Razmatranje Informacije o stanju obrta na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini i pravcima razvoja obrta
5. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini
6. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2016. godinu
7. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, radi davanja mišljenja Skupštine Tuzlanskog kantona
8. Razmatranje nacrta federalnog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje, radi davanja mišljenja Skupštine Tuzlanskog kantonaPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić, v.r.

                                     

0 0