Pozivi

Saziv 34. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

31.10.2017 10:55
koja će se održati u četvrtak, 2.11.2017. godine sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu,
šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-537-1/17
Tuzla, 26.10.2017.g.


Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
trideset četvrtu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 2.11.2017. godine sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu u dijelu koji se
odnosi na poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša
2. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Suad Salibašić, v.r.
0 0