Pozivi

Saziv trideset osme sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

 

23.06.2017 10:16
koja će se održati u četvrtak, 29.6.2017. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom „Konjuh“
2. Razmatranje prijedloga i donošenje:
a) Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana lokaliteta dijela naselja Brateljevići
b) Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana lokaliteta Zlača
c) Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana lokaliteta Muška voda
d) Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o smjeni člana Nezavisnog odbora
4. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2016. godinu
5. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 1.1.2016. - 31.12.2016. godine
6. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča“ d.d. Tuzla za 2016. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla za 2016. godinu
8. Razmatranje Informacije o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području TK u 2016. godini
9. Razmatranje Informacije Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja u vezi izgradnje autocesta na području Tuzlanskog kantonaPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona,

Senad Alić
0 0