Pozivi

Saziv trideset sedmu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u petak, 21.7.2017. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

17.07.2017 08:30
 

Za sjednicu je predložen sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

 

  1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o pružanju pravne pomoći
  2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona
  3. Upoznavanje sa mišljenjem Vlade Tuzlanskog kantona u vezi tumačenja odredaba Zakona o državnoj službi Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona” broj: 7/17)
  4. Razmatranje zahtjeva Šljivić Isaka iz Tuzle za autentično tumačenje člana 104. Zakona o

srednjem obrazovanju i odgoju (“Službene novine TK” brojevi 17/11 i 9/15)

  1. Utvrđivanje prijedloga odgovora Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine u postupku ocjene ustavnosti/usklađenosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/17)
  2. Razmatranje anonimne predstavke u vezi donošenja odluka i pravilnika u MUP-u Tuzlanskog kantona
  3. Upoznavanje sa izjašnjenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta u vezi zahtjeva Mehe Majdančića, višeg asistenta na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u vezi pokretanja postupka prijevremenog izbora u zvanje docenta za naučnu oblast „Biljna proizvodnja, šumarstvo i ribarstvo“
  4. Tekuća pitanja

 

Predsjednik

Zakonodavno-pravne komisije

Muamer Zukić, v. r.

0 0