Pozivi

Saziv 33. sjednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

18.04.2018 12:31
Slika
koja će se održati u srijedu 25.4.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad, zdravstvo i
socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-229-1/18
Tuzla, 17.4.2018.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
trideset treću sjednicu Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu 25.4.2018. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog
kantona za 2017. godinu
3. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2017. godine
4. Razmatranje prednacrta federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, radi davanja mišljenja Skupštine TK
5. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije

Mirsad Selimović,v.r.
0 0