Info za javnost

Održana sjednica Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona

 

31.05.2019 12:10
Slika
 

Danas (31.5.2019. godine) je u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona održana sjednica Kolegija Skupštine, na kojoj su razmatrane 3 tačke dnevnog reda.

U okviru prve tačke dnevnog reda - Dogovor oko daljih aktivnosti Skupštine Tuzlanskog kantona, donešen je zaključak kojim se Vlade Tuzlanskog kantona traži da se, u skladu sa Odlukom o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK o korištenju viška prihoda nad rashodima u 2018. godini, Skupštini Tuzlanskog kantona, radi donošenja Odluke o davanju saglasnosti, dostavi Plan javnih nabavki potrebne medicinske opreme u cilju razvoja i unapređenja zdravstvene zaštite javnih zdrastvenih ustanova Tuzlanskog kantona.

U okviru druge tačke dnevnog reda - Upoznavanje sa aktivnostima za izradu Monografije Skupštine Tuzlanskog kantona  2005.-2019. godina. Kolegij Skupštine je podržao poduzete aktivnosti Službe Skupštine te je zaključio da na narednoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona predloži donošenje zaključka Skupštine u vezi određivanja Kolegija kao Savjeta i dalje realizacije projekta izrade Monografije Skupštine Tuzlanskog kantona 2005-2019. godina.

U okviru Tekućih pitanja razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Tuzlanskom kantonu i mogućnostima uspostave vlasti na području Tuzlanskog kantona.

 

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

 

Tuzla, 31.5.2019. godine

0 0