Pozivi

Saziv 36. sjednice Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u utorak 25.7.2017. godine, sa početkom u 8,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

17.07.2017 08:35
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za borbu protiv korupcije
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-425-1/17
Tuzla, 21.7.2017.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


                                                                          S A Z I V A

trideset šestu sjednicu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak 25.7.2017. godine, sa početkom u 8,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prispjelih akata
2. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Asmir Hasić, v.r.

0 0