Pozivi

Saziv 40. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

31.10.2017 10:57
koja će se održati u petak, 3.11.2017. godine, sa početkom u 8,30 sati, u prostorijama Skupštine TK


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-539-1/17
Tuzla, 26.10.2017.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
četrdesetu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u petak, 3.11.2017. godine, sa početkom u 8,30 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:


1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu
2. Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018.
godinu
3. Tekuća pitanjaPredsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0