Pozivi

Saziv 46. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

05.09.2018 10:11
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 10.9.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-430 -1/18
Tuzla, 3.9.2018.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

četrdeset šestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u ponedjeljak, 10.9.2018. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o radio-televiziji Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
7. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2017. godinu
8. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije

Mehmed Bajrektarević, v.r.
0 0