Pozivi

Saziv 5. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u petak 27.12.2019. godine sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

25.12.2019 15:03
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu,
šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-571-1/19
Tuzla, 25.12.2019.g.


Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

petu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak 27.12.2019. godine sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:


1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Programa novčanih podrški u poljoprivredi u ruralnom razvoju u 2019. godini, radi davanja mišljenja
2. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Husein Tokić, v.r.
0 0