Pozivi

Saziv II nastavka konstituirajuće sjednice Skupštine

koja će se održati u ponedjeljak, 8.4.2019. godine, sa početkom u 9,00 sati u Plavoj sali BKC

05.04.2019 15:03
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Broj: 01-02-468-20/18
Tuzla, 5.4.2019.g.

Na osnovu člana 7. stav 2. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), na prijedlog 1/3 poslanika (12 poslanika) u Skupštini Tuzlanskog kantonaS a z i v a m
nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 8.4.2019. godine sa početkom u 9,00 sati,
u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzli
Za sjednicu su preostale sljedeće tačke dnevnog reda:

4. Konstituisanje klubova poslanika konstitutivnih naroda i kluba ostalih u Skupštini Tuzlanskog kantona (i predlaganje kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine)
5. Donošenje Odluke o potvrđivanju kandidata za izbor na mjesto predsjednika ili zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona
6. Upoznavanje sa Odlukom o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona


Napomena:

Molimo Vas, da svoje obaveze podesite tako, da ovoj sjednici neizostavno prisustvujete, i date svoj puni doprinos njenom uspješnom radu.Predsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona

Senad Alić
0 0