SPISAK POSLANIKA PO STRANAČKOJ PRIPADNOSTI

SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

1. Rasim Dostović
2. Jasmina Lugavić
3. Mustafa Abdulahović
4. Mirsad Bečić
5. Azra Kahrimanović
6. Senad Alić
7. Muamer Zukić
8. Suad Salibašić
9. Midhat Čaušević
10. Fetah Hujdur
11. Mirza Omerdić
12. Mehmed Bajrektarević
13. Narcisa Šiljegović

SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA

1. Dževad Hadžić
2. Nedžad Šećić
3. Slađan Ilić
4. Vehid Osmanović
5. Amila Hodžić
6. Alen Karić

SBB - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST – FAHRUDIN RADONČIĆ

1. Fuad Hadžimehmedović
2. Nerminka Aljukić
3. Jasmin Rahimić
4. Nedžad Hamzić
5. Lejla Vuković

DEMOKRATSKA FRONTA – ŽELJKO KOMŠIĆ

1. Sabit Zekan
2. Nedžada Avdić
3. Lejla Didik Sarajlić
4. Demir Beganović

S BIH - STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

1. Asmir Hasić
2. Kasim Husić
3. Fuad Imamović

NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK

1. Izet Jajičević
2. Zijad Suljkanović

BPS – SEFER HALILOVIĆ

1. Mirsad Selimović
2. Mirza Sakić

 

0 0