POSLANIČKA PITANJA

POSLANIČKA PITANJA I INICIJATIVE SA 38. SJEDNICE SKUPŠTINE TK ODRŽANE 29.06.2017. GODINE – 359/17

Podnaslov

 

 

Ime i prezime

          Poslaničko pitanje, Inicijativa        

 (sažetak pitanja, na koga se odnosi pitanje)

                Organ kome je upućeno             

       Odgovor

1.

Nedžada Avdić

Ponovljena urgencija sa 36. sjed.: osiguranje sredstva za nastavak izgradnje Centra za autizam Tuzla, kako bi se isti doveo u funkcionalno stanje

Vladi Federacije BiH

 

2.

Dževad Hadžić

Inicijativa: donošenje izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređ. i građ., zatražio dopunu odgovora u smislu na koji način Vlada TK i resorno ministar. misle prevazići ovaj evidentan društveni problem

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

 

3.

Dževad Hadžić

Inicijativa:  za izgradnju ambulante u Tojšićima.

Vladi TK

 

4.

Dževad Hadžić

Inicijativa:  za ponovno uvođenje u prava na poticaj proizvođača mlijeka koji su to pravo izgubili

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

5.

Suad Salibašić

Uvezivanje radnog staža radnicima bivšeg Gredelj Revoma, sada radnicima JP Željeznice Federacije

 

Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva

25.07.2017.

6.

Midhat Čaušević

Inicijativa:  za završetak infrastrukturnih radova na Elektrotehničkoj školi u Tuzli

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta               

 

7.

Midhat Čaušević

Promjene Pravilnika za zbrinjavanje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta               

 

8.

Midhat Čaušević

Finansiranje puta prema Muškoj vodi

JU Direkciji regionalnih cesta TK

 

9

Fuad Imamović

Inicijativa: za uređenje nadležnosti sudskih vještaka

Ministarstvu pravosuđa i uprave TK

 

10.

Fuad Imamović

Finansiranje puta prema Muškoj vodi u iznosu od 250.000,00 KM

Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja            JU Direkciji regionalnih cesta TK                 

 

11.

Nedžad Šećić

Zdravstveno osiguranje radnika koji idu u redovnu penziju,  od momenta podnošenja zahtjeva do rješenja o penzionisanju

Zavodu zdravstvenog osiguranja TK

17.07.2017.

12

Izet Jajičević

Smještaj osnovne i srednje muzičke škole u adekvatne prostore

Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta

 

13

Izet Jajičević

Evidencija odnosno registar izvorišta pitke vode

Zavodu za javno zdravstvoTK

17.07.2017.

14.

Mirza Omerdić

Prostorno planiranje na području Općine Gračanica u dijelu Stankove bare

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice                

25.07.2017.

15.

Asmir Hasić

Inicijativa:  ponovno uvođenje u prava na poticaj proizvođačima mlijeka koji su to pravo izgubili

Ministarstvu poljoprivrede, šum. i vodoprivrede

 

16.

Muamer Zukić

Inicijativa: izmjene i dopune Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina

Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice

 

0 0