ZAPISNICI

Zapisnik sa 46. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 29.1.2018. godine sa početkom u 9,35 sati

05.03.2018 14:03
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-35-9/18Tuzla, 29.1.2018.g.Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA ČETRDESET ŠESTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONAodržane 29.1.2018. godine sa početkom u 9,35 sati Predsjednik Skupštine Tuzla...

Zapisnik sa 45. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 29.12.2017. godine sa početkom u 9,35 sati

05.03.2018 13:49
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-636-30/17Tuzla, 29.12.2017.g.Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA ČETRDESET PETE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONAodržane 29.12.2017. godine sa početkom u 9,35 sati Predsjednik Skupštine Tuzl...

Zapisnik sa 44. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 30.11.2017. godine sa početkom u 9,40 sati

05.03.2018 13:47
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-581-22/17Tuzla, 30.11.2017.g.Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA ČETRDESET ČETVRTE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONAodržane 30.11.2017. godine sa početkom u 9,40 sati Predsjednik Sku...

Zapisnik sa 43. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 6.11.2017. godine sa početkom u 9,45 sati

04.12.2017 10:48
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-533-12/17Tuzla, 6.11.2017.g.Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA ČETRDESET TREĆE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONAODRŽANE 6.11.2017. GODINE SA POČETKOM U 9,45 SATI Predsjednik Skupštine Tuzla...

Zapisnik sa 42. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 30.10.2017. godine sa početkom u 9,45 sati

04.12.2017 10:46
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-514-14/17Tuzla, 30.10.2017.g.Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA ČETRDESET DRUGE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONAODRŽANE 30.10.2017. GODINE SA POČETKOM U 9,45 SATIPredsjednik Skupštine Tuzl...
0 0