ZAPISNICI

Zapisnik sa 51. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 26.4.2018. i 7.5.2018. godine

06.06.2018 10:43
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-225-38/18Tuzla, 26.4.2018.g.Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA PEDESET PRVE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONAodržane 26.4.2018. i 7.5.2018. godine Predsjednik Skupštine Tuzlanskog ka...

Zapisnik sa 50. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 29.3.2018. i 26.4.2018. godine

06.06.2018 10:41
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-177-69/18Tuzla, 29.3.2018.g.Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14, 6/15 i 4/18), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA PEDESETE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONAodržane 29.3.2018. i 26.4.2018. godine Predsjednik Skupštine Tuzlanskog ka...

Zapisnik sa 49. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

održane 28.2.2018. godine sa početkom u 9,35 sati

06.06.2018 10:39
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-121-14/18Tuzla, 28.2.2018.g.Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona d a j eZ A P I S N I KSA ČETRDESET DEVETE SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONAODRŽANE 28.2.2018. GODINE SA POČETKOM U 9,35 SATI Predsjednik Skupštine Tuzl...

Zapisnik sa 48. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 17.2.2018. godine sa početkom u 20,00 sati

06.06.2018 10:37
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-118-8/18Tuzla, 17.2.2018.g. Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona, d a j eZ A P I S N I KSA ČETRDESET OSME SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - hitnog karaktera, održane 17.2.2018. godine sa početkom u 20,00 satiPred...

Zapisnik sa 47. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

održane 17.2.2018. godine sa početkom u 9,35 sati

06.06.2018 10:34
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aBroj: 02-02-111-13/18Tuzla, 17.2.2018.g. Na osnovu člana 86. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 4/12, 3/13, 10/13, 15/13, 2/14 i 6/15), Služba Skupštine Tuzlanskog kantona, d a j eZ A P I S N I KSA ČETRDESET SEDME SJEDNICE SKUPŠTINE TUZLANSKOG KANTONA - hitnog karaktera održane 17.2.2018. godine sa početkom u 9,35 satiPreds...
0 0