O B A V I J E S T

o odlagaju održavnja sjednice Skupštine TUzlanskog kantona

20.03.2020 13:18
Slika
Obavještvamo da je, zbog epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini, 22. sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona odgođena za utorak, 31.3.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati.O ostalim detaljima oko održavanja sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, javnost će biti blagovremeno informisana.Služba Skupštine...

Saziv 22. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - ODGOĐENO

koja će se održati u ponedjeljak, 23.3.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati,

13.03.2020 11:13
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-188-1/20Tuzla, 12.3.2020. godineNa osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. stav (1) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19), ...

Saziv 8. sjednice Zakonodavno-pravne komisije - ODGOĐENO

koja će se održati u četvrtak 19.3.2020. godine, sa početkom u 8,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

13.03.2020 11:11
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-189-1/20 Tuzla, 12.3.2020.g. Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuz...

Saziv 7. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša

koja će se održati u četvrtak, 19.3.2020. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

13.03.2020 11:07
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aKomisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-190-1/20Tuzla, 12.3.2020.g. Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika Komis...

saziv 7. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u srijedu 18.3.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u

13.03.2020 11:04
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-191-1/20Tuzla, 12.3.2020.g.Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ek...
0 0