Saziv 29. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u srijedu, 8.7.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

30.06.2020 09:09
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-424-1/20Tuzla, 29.6.2020. godineNa osnovu člana 59. stav i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19 i 5/20), predsjed...

Saziv 11. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u ponedjeljak 6.7.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

30.06.2020 08:27
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-428-1/20Tuzla, 29.6.2020.g.Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ek...

Saziv 2. sjednice Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

koja će se održati u ponedjeljak 6.7.2020. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

30.06.2020 08:25
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za prostorno uređenjei zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-427-1/20Tuzla, 29.6.2020.g. Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za prostorno uređe...

Saziv 1. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

koja će se održati u petak 3.7.2020. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

30.06.2020 08:23
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aKomisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-426-1/20Tuzla, 29.6.2020.g. Na osnovu člana 33. stav (2) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kant...

Saziv 14. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

koja će se održati u petak 3.7.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

30.06.2020 08:20
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-425-1/20 Tuzla, 29.6.2020.g. Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuz...
0 0