Saziv 4. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u srijedu, 27.3.2019. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

19.03.2019 13:34
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-117-1/19Tuzla, 19.3.2019.g.Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona",...
Slika
P o z i v a m Vas da u povodu obilježavanja Prvog marta - Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, prisustvujete svečanoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak 1.3.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.                                     ...
Slika
koja će se održati u četvrtak 21.2.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali BKC Tuzla
Slika
nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, održati u petak, 11.1.2019. godine, sa početkom u 13,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli,
Slika
koja će se održati u petak, 21.12.2018. godine, sa početkom u 9,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzli
0 0