Saziv 19. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u petak, 14.2.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

07.02.2020 11:58
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-84-1/20Tuzla, 4.2.2020. g.Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. stav (1) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19), predsjed...

Saziv 4. sjednice Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

koja će se održati u utorak 18.2.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

07.02.2020 11:53
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanskeslobode Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-96-1/20Tuzla, 7.2.2020.g.Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, lju...

Saziv 6. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona,

koja će se održati u srijedu 12.2.2020. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

05.02.2020 13:30
Slika
    B o s n a  i  H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine - T U Z L A N S K I  K A N T O N                S k u p š t i n a Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-79-1/20 Tuzla, 4.2.2020.g.                 Na osnovu člana 10. stav 2. Poslovnika...

Saziv 6. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u srijedu, 12.02.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

05.02.2020 13:26
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -Broj: 02-02-78-1/20Tuzla, 04.02.2020.g.Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ek...

Saziv 6. sjednice Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona,

koja će se održati u utorak, 11.2.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

05.02.2020 13:22
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a- Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n aKomisija za rad, zdravstvo i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona - Broj: 02-02-82-1/20Tuzla, 4.2.2020.g. Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad, zdravstvo i so...
0 0