Saziv 16. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u ponedjeljak, 16.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

06.12.2019 15:36
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-522-1/19Tuzla, 6.12.2019. g.Na osnovu člana 59. stav (1) i člana 61. stav (1) Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19), predsjed...

Obavijest o nastavku trinaeste sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

četvrtak, 28.11.2019. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra

26.11.2019 08:01
Slika
Obavještavamo vas da je za četvrtak, 28.11.2019. godine, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona Tuzla, zakazan nastavak trinaeste sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, koji će se održati nakon završetka petnaeste sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona – hitnog karaktera, sa sljedeći...

Saziv 15. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

koja će se održati u četvrtak, 28.11.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati,

22.11.2019 11:05
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-488-1/19Tuzla, 22.11.2019.g.Na osnovu člana 55. a u vezi sa članom 53. stav 2. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog ...

Obilježavanje 25. novembra - Dana državnosti BiH

program obilježavanja

20.11.2019 10:59
Slika
Obavještavamo vas da će se u ponedjeljak, 25.11.2019. godine, sa početkom u  11,00 sati, u povodu obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, održati svečana sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Takođe vas obavješta...

Saziv 13. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u četvrtak, 21.11.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati

13.11.2019 14:25
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-453-1/19Tuzla, 11.11.2019. g.Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona",...
0 0