Saziv 7. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona - hitnog karaktera

koja će se održati u subotu, 20.9.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

19.07.2019 10:56
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-258-2/19Tuzla, 19.7.2019.g.Na osnovu člana 55. a u vezi sa članom 53. stav 2. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, b...

Saziv nastavka konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koji će se održati u petak 12.7.2019. godine sa početkom u 8,30 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzli

11.07.2019 10:59
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-468-32/18Tuzla, 10.7.2019.g.Na osnovu člana 7. stav 2. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/12, 3/13, 10/13,...

Saziv nastavka konstituirajuće sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u ponedjeljak, 8.7.2019. godine, sa početkom u 13,00 sati, u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra TK u Tuzli

08.07.2019 08:18
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-468-26/18Tuzla, 5.7.2019.g.Na osnovu člana 7. stav 2. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/12, 3/13, 10/13,...

Saziv II nastavka konstituirajuće sjednice Skupštine

koja će se održati u ponedjeljak, 8.4.2019. godine, sa početkom u 9,00 sati u Plavoj sali BKC

05.04.2019 15:03
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-468-20/18Tuzla, 5.4.2019.g.Na osnovu člana 7. stav 2. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/12, 3/13, 10/13,...

Saziv 5. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u ponedjeljak, 8.4.2019. godine sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine TK

29.03.2019 12:17
Slika
B o s n a i H e r c e g o v i n a - Federacija Bosne i Hercegovine -T U Z L A N S K I K A N T O N S k u p š t i n a Broj: 01-02-133-1/19Tuzla, 28.3.2019.g.Na osnovu člana 55. stav 1. i člana 57. stav 1. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona – drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona",...
0 0